กล่องนาบุญ  |   02-612-9460-1

วิธีจัดซื้อและจัดส่ง

วิธีการส่ง การชำระเงิน และการจัดส่ง กล่องนาบุญ

ลูกค้าสามารถโทรศัพท์มาสั่ง กล่องนาบุญ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2612 9460 - 1
โทรสาร 0 2612 9041 ข้อความผ่านทางเฟสบุค หรือ ทางไลน์

โดยลูกค้าสามารถทำการชำระเงินได้ ดังนี้

1. ชำระเป็นเงินสดที่ บริษัท เนื้อนาบุญ จำกัด เลขที่ 195/3 ซ.เพชรบุรี5 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
2. ชำระเป็นเงินสดโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย หรือ พร้อมเพย์สำหรับลูกค้านิติบุคคล สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้

ทาง บริษัท เนื้อนาบุญ จำกัด จะทำการจัดส่งให้ที่วัดต่างๆ ตามที่ผู้สั่งระบุทั่วกรุงเทพและปริมณฑล (บางวัด) โดยแจ้งรายละเอียดการสั่งกล่องนาบุญ ดังนี้
1. วัด ศาลา และชื่อผู้เสียชีวิต (ถ้าทราบ)
2. ราคากล่องนาบุญ
3. ป้ายชื่อหน้ากล่องของผู้ส่ง
4. ชื่อที่อยู่บุคคล หรือ นิติบุคคล (ในกรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน)
5. ชื่อและเบอร์ติดต่อกลับของผู้สั่ง