กล่องนาบุญ  |   02-612-9460-1

ติดต่อเรา

ติดต่อบริษัท เนื้อนาบุญ จำกัด

เลขที่ 195/3 ซอยเพชรบุรี 5 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี สำนักงานใหญ่ : 0105546034831
เบอร์ติดต่อ 02-612-9460-1 โทรสาร 02-612-9041
: nuanabun@hotmail.com, nuanabun@gmail.com
: www.facebook.com/nabunbox
: nabunbox
: www.nabun.co.th
เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. (กรุณาสั่งกล่องนาบุญก่อน 15.00 น.)

ส่งข้อความถึงเรา