กล่องนาบุญ  |   02-612-9460-1

Articles | บริษัท เนื้อนาบุญ จำกัด

Articles


ที่มาของผ้ามัสลิน

เป็นผ้าทอชนิดหนึ่ง มีต้นกำเนิดจากตะวันออกกลาง เผยแพร่เข้าสู่ยุโรปในศตวรรษที่ 17 โดยคำว่ามัสลินถูกตั้งชื่อตามเมืองแรกที่ชาวยุโรปได้เข้าไป ซึ่งก็คือเมือ...

[ อ่านต่อ... ]