กล่องนาบุญ  |   02-612-9460-1
  • คนตายได้บุญ คนเป็นได้ปัญญา พวงหรีดสร้างบุญ

เรียน คุณลูกค้าทุกท่าน

 

การส่งพวงหรีด เป็นการแสดงความเคารพและไว้อาลัยต่อผู้ที่จากไป
รวมถึงเป็นการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นประเพณีที่นิยมปฏิบัติ
กันมานานกว่าร้อยปีแล้ว ซึ่งพวงหรีดในปัจจุบันนี้มีหลากหลายประเภท
ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง ต้นไม้ พัดลม จักรยาน ฯลฯ

ทุกครั้งหลังจากที่พิธีกรรมทางศาสนาจบลงดอกไม้เป็นตันๆรวมถึงแผ่นโฟมซึ่งไม่
สามารถย่อยสลายได้ ก็ถูกทิ้งให้เน่าเสียและคุณค่าของพวงหรีดก็จบลง ณ ตรงนั้น
พร้อมทั้งมีปัญหาอื่นๆ ที่ตามมาก็คือ การทำลายธรรมชาติ และมลภาวะที่เพิ่มขึ้น


บริษัท เนื้อนาบุญ จำกัด ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสูญเปล่าของพวงหรีด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงมลภาวะต่างๆ จึงได้เสนอทางเลือกใหม่ในการแสดงออกถึงความเคารพ
และไว้อาลัยแก่ผู้ที่จากไป รวมถึงเป็นการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวนั้นๆ

สินค้ากล่องนาบุญ
[สินค้าทั้งหมด]

เกี่ยวกับเรา

พวงหรีดไอเดียเก๋ กล่องนาบุญ

คนตายได้บุญ คนเป็นได้ปัญญา
กล่องนาบุญ หาใช่สิ่งที่มาแทนพวงหรีดดอกไม้ต่าง ๆ
หากแต่เป็นอีก ทางเลือก หนึ่งที่แตกต่าง และมีคุณค่ามากกว่า
เพราะยังมี คนเป็น อีกมากมายที่ยังด้อยโอกาส ยากไร้สิ้นหวัง
และต้องการความช่วยเหลือจากพวกคุณ

เห็นไหมว่าความตายไม่ได้ทิ้งไว้แต่ความเศร้าโศกอาลัยเท่านั้น
แต่การจากไปของใครสักคน
ยังอาจสร้างประโยชน์ให้ผู้ที่อยู่ข้างหลังได้อีกมากมาย


ข่าวสารจากกล่องนาบุญ
[ข่าวสารทั้งหมด]